سلام، کنید یا

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

مدیر صندوق : كارگزاري آگاه

مرتضی بیاتی - شهرام پیرانی - علیرضا کرمی موسسه حسابرسی آزمودگان
بانک گردشگری 213.83
1398/04/25 كارگزاري آگاه
1390/04/27 9,949,014,648,540
1,013,700 1,016,465
1.72 5.33
10.05 21.05

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری در تاریخ 1390/03/03 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10883 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی صندوق که عمدتا اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده منتشره توسط بانک ها و موسسات مالی مجاز و هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی می باشد، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

  • جهت دریافت اساسنامه صندوق بر روی لینک روبرو کلیک کنید

  • جهت دریافت امیدنامه صندوق بر روی لینک روبرو کلیک کنید